Κλείσε Επίσκεψη

Κλείσε Επίσκεψη

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με κάποιες βασικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό μας σύμβουλο να έρθει άμεσα σε επαφή με εσάς. Τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στην κατοχή του Θεσσαλικού ΙΕΚ Γιάτσος για δύο έτη από την ημερομηνίας συμπλήρωσης της φόρμας, για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέους διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, προγράμματα σπουδών, και άλλα ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@thessalikoiek.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Appointment

* Υποχρεωτικά πεδία

Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορεί να προσφέρει εξαρτημένη, ή μη, εργασία κατά την οποία ενεργεί υπεύθυνα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, διδάσκει και εμπεδώνει τις αναγκαίες και ικανές γνώσεις στους υποψηφίους αλλά και σε εν ενεργεία οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με αντικειμενικό σκοπό την εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής για την εξασφάλιση της γενικότερης οδικής ασφάλειας (μείωση των τροχαίων ατυχημάτων) και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ

Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι:

  • Να είναι σε θέση να διδάξει τη φιλοσοφία και τις αρχές ασφαλούς οδήγησης, με τη μορφή της πραγματολογικής προσέγγισης, κάνοντας χρήση και των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογία της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας).
  • Να γνωρίζει την ισχύουσα Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και να είναι σε θέση να τη διδάξει συστηματικά στους υποψηφίους, αλλά και στους εν ενεργεία οδηγούς.
  • Να διδάσκει τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας και της δυναμικής των οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) κυρίως εκείνων που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο οδηγό γιατί επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του οχήματος.
  • Να διδάσκει τις τυπικές εργασίες συντήρησης και ελέγχου των βασικών μερών του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, κατά περίπτωση.
  • Να εφαρμόζει και να διδάσκει συστηματικά και αποτελεσματικά τον τρόπο ορθής οδήγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να διδάσκει τον ενδεδειγμένο τρόπο οδηγικής συμπεριφοράς (κυκλοφοριακή αγωγή) εφαρμόζοντας ο ίδιος τους κανόνες της κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών μαθημάτων στους υποψήφιους οδηγούς. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει τους κινδύνους που προκαλεί η αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού και να εντοπίζει – τονίζει τις συνέπειές της.
  • Να εφαρμόζει τις γενικές αρχές διδασκαλίας, συντάσσοντας τα κατάλληλα σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και tests αξιολόγησης για την επιτυχή και αποτελεσματική διεξαγωγή των μαθημάτων.
  • Να επισημαίνει τις πηγές ρύπανσης ενός οχήματος κατά τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρησή του (ηχορύπανση, καυσαέρια, ανταλλακτικά υλικά). Αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφοροι (αέριοι, υγροί, στερεοί) ρυπαντές στον άνθρωπο και το περιβάλλον του και προτείνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την ελαχιστοποίησή τους. Επίσης, διδάσκει την ορθολογική χρήση του οχήματος με τρόπο ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ειδικότητα;

Γίνε μέρος της μεγάλης οικογένειας του Θεσσαλικού ΙΕΚ και κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα!

* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε μαθήματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Βρεφονηπιοκόμος Προσχολικής Αγωγής

Βρεφονηπιοκόμος Προσχολικής Αγωγής

Βρεφονηπιοκόμος Προσχολικής Αγωγής