Κλείσε Επίσκεψη

Κλείσε Επίσκεψη

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με κάποιες βασικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό μας σύμβουλο να έρθει άμεσα σε επαφή με εσάς. Τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στην κατοχή του Θεσσαλικού ΙΕΚ Γιάτσος για δύο έτη από την ημερομηνίας συμπλήρωσης της φόρμας, για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέους διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, προγράμματα σπουδών, και άλλα ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@thessalikoiek.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Appointment

* Υποχρεωτικά πεδία

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας:  Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας  έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας:  Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας  είναι σε θέση, με τις οδηγίες και την επίβλεψη του προϊσταμένου του, να εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της οικονομικής και οργανοδιοικητικής επιστήμης και ειδικότερα:

 • Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας
 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών
 • Συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο
 • Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης
 • Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
 • Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης

Τομείς Απασχόλησης

 • Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής Υπηρεσιών
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Διαφημιστικές επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Σπουδών

 • Γενική λογιστική
 • Δίκαιο
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 • Φορολογική πρακτική
 • Λογιστική εταιριών
 • Φορολογική λογιστική
 • Μηχανογραφημένη λογιστική
 • Λογιστική κόστους
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Διοίκηση προσωπικού
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ειδικότητα;

Γίνε μέρος της μεγάλης οικογένειας του Θεσσαλικού ΙΕΚ και κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα!

* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε μαθήματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φοροτεχνικός

Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φοροτεχνικός

Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φοροτεχνικός
Στέλεχος Marketing

Στέλεχος Marketing

Στέλεχος Marketing
Γραμματέας Στελεχών

Γραμματέας Στελεχών

Γραμματέας Στελεχών